Temperaturkort og initiativer målrettet ejendomsmarkedet

Boligmarkedet er et område med stor betydning for det finansielle system, da lån mod pant i fast ejendom udgør en stor del af kreditinstitutternes og husholdningernes samlede balancer. Udviklingen på boligmarkedet er derfor et centralt overvågningspunkt for Rådet.

Rådet anvender information fra en række forskellige datakilder i vurderingen af risici på boligmarkedet. For at danne et enkelt og visuelt overblik over flere risikofaktorer har Rådet udarbejdet et såkaldt temperaturkort. Temperaturkortet er vist i figur 1 og indgår sammen med anden relevant information i Rådets vurdering af, hvorvidt tilstanden på boligmarkedet kræver iværksættelse af initiativer, der kan modvirke opbygning af risici. Læs mere om temperaturkortet her.

Se temperaturkortet i fuld størrelse her.

Rådets initiativer

Rådet vedtog i marts 2017 en henstilling om begrænsning af risikable låntyper ved høj gældsætning. Forud for beslutningen indhentede Rådet synspunkter, om og hvornår initiativer bør tages, og hvordan det i givet fald gøres mest hensigtsmæssigt. Rådet offentliggjorde et diskussionspapir og afholdte en konference om emnet.